Бібліотека інституту » Інститут еколого-релігійних студій

Бібліотека інституту

28-08-2013, 01:52

  • Інші видання

·        Мотильчак М. А., Носа Н. О., Роман С. І., Дутко С. І. Довідник українсько-польської співпраці у сфері освіти для органів влади та громадських організацій України та Польщі. Ужгород 2009.

·        Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 3 (27). Рівне. – 2004.

·        Ужанський національний парк. Поліфункціональне значення. За редакцією проф. С. М. Стойка. − Львів 2008.

·        Туризм та розваги Закарпаття 2010. Туристичний каталог. (2 екз.).

·        Дмитро Зербіно, Мечислав Гжегоцький. Екологічні катастрофи у світі та в Україні. Львів, 2005. (2 екз.).

·        Анучин Д. Н. . Люди зарубежной науки и культуры. Москва, 1960.

·        Безуглий В. В. ,. Дук Н. М. Тести. Географія. 6-10 класи.

·        Раввин Менахем Мендел Тайхман. Точка зрения. Размышления на темы месяцев, праздников и памятных дат еврейского календаря. Ужгород, 2006.

·        Аналіз стану басейну р. Тиса 2007. Узагальнений звіт – заклик до дій.

·        Рошко В. Г. , Різак В. М. . Повінь – явище природне. Навчальний посібник. Ужгoрод 2005.

·        Кундієв Ю. І. . Антологія біоетики. Львів, 2003.

·        Мій рідний край-моя земля. Збірник творчих робіт юних екологів Закарпаття.Ужгород 2009.

·        Лукашевич М. П., Шандор Ф. Ф. . Соціологія туризму.

·        О. Є. Луговой, О. М. Бокотей, М. І. Бедей, О. О. Луговой, В. О. Копач, М. М. Біланич. Спостереження природних явищ у Східних Карпатах. Порадник для робітників лісової охорони заповідників та національних природних парків. Ужгород, 2009. (100 екз.).

·        Завальнюк О. М. , Комарніцький О. Б. . Камя’нець-Подільський національний університет. Кам?янець-Подільський, 2008.

·        Завальнюк О. М. , Комарницький О. Б. . Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський 2009.

·        Офіс спільної підтримки для сприяння інтеграції України до європейського дослідницького простору.

·        Борейко В. Е. . Этика и менеджмент заповедного дела. Киев, 2005.

·        Петро Мідянка. Ярмінок. Збірка поезій. Київ 2008.

·        В. В. Химинець, П. П. Стрічик, Б. М. Качур, М. І. Талапканич. Освіта Закарпаття.Ужгород 2009.

·        М. Ней. Молекулярная еволюція и філогенетика. Киев. КВЫЦ. – 2004. – 406 с.

·        Польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 2007-2015 роки.

·        Л. В. Мельник. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. Київ – 2010.

·        М. В. Віраг. Прогнозування, діагностика, профілактика і терапія недоношування у жінок з йододифіцитними захворюваннями. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. Київ – 2010.

·        Матловіч Рене, Боднар О. М., Бокотей О. М., Крон А. А., Луговой О. О. Німецько-українсько-російсько-латинський словник видових назв ссавців Європи. Українсько- німецько -російсько-латинський словник видових назв ссавців Європи. Навчально-методичний посібник для студентів географічних, біологічних, екологічних та лісівничих спеціальностей, а також для філологів-германістів. Ужгород 2009. (2 екз.).

·        Безпека туристів в Українських Карпатах. Поради рятувальників. Ужгород, 2008.

·        Про туризм Закарпатья. Путиводитель для туриста.

·        Інструкція з підготовки та подання проектів за допомогою електронної служби EPSS. Ужгород-2010.

·        Михайло Хланта. Подих гір. Хуст 2003. (5. екз.).

·        Статут державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» Ужгород. – 2005.

   •  Посібники  Журнали, буклети, словники

1. Християнин і світ. №2 (3), 2010.

 2. Собор. №6 травень 2010.

3. Баранець З. О., В.Н. Бублик та ін. Словник. Німецько-український. Українсько-німецький: Посібник /Уклад: З. О. Баранець, та ін. – Ірпінь: ПЕРУН, 1994. – 640с.

4. Англо-український словник. Київ. «Радянська школа». – 1991. – 432 с.

5. О. П. Бенюх, Г.В. Чернов. Карманный англо-руский словарь. Москва. – 1984. – 360с.

6. Зелені Карпати. 1-2 2008. Журнал.

7. Высокие Татры. Словакия. Восхитительное лето. Журнал.

8. Высокие Татры. Словакия. Зачарованная зима. Журнал.

 9. Гудзевич А.В. Зелені оазиси Вінниці. Вінниця 2005.

10. Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства для України. Офіс спільної підтримки для сприяння інтеграції України до дослідницького простору ЄС. Київ. Буклет

11. Національний природний парк «Подільські Товтри». Буклет. Кам'янець-Подільський.

12. Туристичний путівник-довідник «Іршавщина – зачарований край Закарпаття». Буклет. Іршава.

13. Перлини рідного Закарпаття . Вільхові скарби. Буклет. Ужгоро

14.Как погибают волки, так умирает свобода ( геноцид Волков и их защита в Украине, Беларусии, России). Буклет. Харьков

15. Збережемо красу Карпат. Буклет. Ужгород 2003.

16. В мире науки. Журнал, № 4, Апрель1984 – 104 с.

17. Туризм та розваги Закарпаття 2010. Туристичний каталог. (2 екз.)

18. Туристична карта Закарпаття.

19. Збережемо красу Карпат. Рослини, що потребують захисту. Ужгород 2004.

20. Національний екологічний центр України. Київ.

21. Музеї Закарпаття.

22. Генетично модифіковані організми , міфи та реалії.

23. Захистимо природу спільними зусиллями.

24. Ужанський національний природний парк. Ужгорд 2001.

25. Рідкісні природні об´єкти на території природного парку «Синевир».

26. За придатне до життя навколишнє середовище.

27. Перлини рівнинного Закарпаття. Подих степу. Карпатський екоклуб «Рутенія»

28.   Вивчення та охорона малих рік. Методичні рекомендації. Львів. – 1989.

29. В. А. Коргач. Ботаніка Навч. Посібник для 5-6 кл. Київ – «Радянська школа». – 1984. – 255 с.

30.  Г. П. Хомченко Хімія для вступників до ВУЗів. – М.: Вища шк., 1985. – 367 с. 

31. Посібник з хімії для вступників до ВУЗів. Видавництво « Радянська школа», 1974. – 318 с

32. Біологія: Посібник для вступників до вищих навчальних закладів / М. Є. Кучеренко, П. Г. Балан та ін. – 3-є вид. – К.: Либідь, 1997. – 416 с.

33. Биологический експеримент в школе: Кн.. для учителя / А. В. Бинас, Р. Д. Маш, А. И. Никишов и др. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

34.  Ю. І. Полянський, О. Д. Браун, М. М. Верзілін та ін. Загальна біологія: посібник для 9-10 класів середньої школи. – 1987. – 272 с.

35. В. В. Безуглий, Н. М. Дук. Тести. Географія. 6-10 класи.

Різне

1. М.Сирохман. Дерев´яні церкви Закарпаття. Крайниково, Церква св.арх. Михайла, 1668р.

2. М.Сирохман. Дерев´яні церкви Закарпаття. Олександрівка, Церква св.Матері Параскеви, 1753 р.

3. М.Сирохман. Дерев´яні церкви Закарпаття. Данилово, Церква св.Миколая, 1779 р.

4. Карта разрабатываемых веломаршрутов в городе Минске.

5. А.А.Бокотей, Н.В. Дзюбенко, І.М. Горбань, І.В. Кучинська та ін. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів, 2010. – 400 с.

 6. VI Міжнародна науково-практична конференція «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні» Львів – 2011

7. М.Кравчік, Ю.Когутяр, М.Ковач, П.Варга та ін. Вода та кліматична стабільність регіону. – Кошіце 2010. –176 с.

8. О.Сивограков Местная повестка – 21 как инструмент устойчивого развития территорий. – Минск, 2009. – 127с.

9. M. Kraw?ik, J. Pokorný, J.Kohytiar, M.Kova?, E.Tóth. Water for the Recovery of the Climate. A New Water Paradigm

10. A contributing cause of floods and dehydrating woodland (3)

11. Jedna z hlavných pri?in povodni, vysušovania lesnej krainy, potokov a riek.

12. Подорож Тисою: ознайомлення з Планом інтегрованого управління басейном річки Тиса.

13. Making Space for Water in the Bodrog River Basin.

 

Нові надходження

 

1. Лісівник Юрій Юркевич: життя, віддане Карпатам / під редакцією Б.Г. Проць, Т.М. олексі, У.Д. Міскевич – Львів: Гриф Фонд, 2011. – 64 с

2. Проць Б. Кагало О., Мочарська Л., Данилик І., Цюра Н., Реслер І., Чернявський М. «Бернська конвенція та оселищ на концепція збереження біорізноманіття: майбутнє України». –Львів: вид-во ЗУКЦ. 2011. 28 с.

3. Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління ними / Б.Г. Проць, І.Б. Іваненко, Т.С. Ямелинець, Е. Станчу – Львів: Гриф Фонд, 2010. – 92 с.

4. Brands of the Leaders. XXI Ecomomic Forum / Frinica-Zdroj, Poland September 7-9, 2011.

5. Agrophysics prof. Boguslaw Usowicz, Laboratories of the Centre of Excellence for applied physics in sustainable agriculture. / Poland, 2010. – (bohdan Dobrzanski Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences).

6. Polska an insider guide for outsiders / Published by the ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland in the framework of the Polish Presidency in the EU Council (2011) Pl 201

7.Koscielniak Robert Tajemniczy swiat porostow Biesczadzkiego Parku Narodowego Ustrzyki Gorne 2010 – P. 184.

8. Bozyk S., Czapelski M., Gutkowski J., Kondracki T. The Polish sejm. An Overview. Warsaw 2011. P. – 212.

9. Monografie Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne – Tom 6.

10. Monografie Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne – Tom 19.

11. Begleitscrift mit einem Ruckblick auf die Geschichte der Moorkultur im Gebiet des Heseper Moores unt mit Erlauterungen zu ausgestellten Geraten des Emsland-Moormuseums P. – 31.

12. Schneider Raimund Gefugeentwicklung in Neulandoden aus Loss und Hafenschlick und deren Auswirkungen auf bodenphysikalishe und –mechanische Parameter / Raimund Schneider. – Aachen/ Shaker, 1994. P – 237.

13. Писарук Ольга Дивосвіт Карпат у вишиванці. Л.: Гриф Фонд. 2010. 96 с.

14. Hoffmann Bettina melken und mehr. Von Chancer und Grenzen der Landwirtschaft (Hrsg. Bundesvorstand der KLIB Deutschlands e.V.). Bad Honnef, Landjugendverlad, 2001. P. – 80.

15. Nachhaltigkuit Stichwort Die Ergebmisse der Enquete-Kommission „ Schutz des Menschen und der Umwelt. Ziele und Rahmenbedingunden einer nachhaltig zukunftsvertraglichen Entwicklung” im 13. Deutschen Bundestag. 2000. P. – 35.

16. Olaf Christen, Christian-Albrechts-Universitat. Nachhaltige landwirtschaft Von der Ideengeschichte zur praktischen Umsetzung. Kiel. Druck Center Meckenheim. 1999. P. 80.

17. Ernahrungs- und agrar politischer Bericht der Bundesregierung. Berlin: Werbedruck GmdhH Horst Schreckhase. 2003. – P. 171.

18. Albrecht C., Esser T., Weglau J., Klein H. Vielfalt der Tierwelt in der Agrarlandschaft. Ergebnisse des Projektes „Lebendige Natur durch Landwirtschsft“. Institut fur Landwirttschaff und Umwelt. Helf /4. 2002. P. – 160

19. Biy zum 30.04.1992 auch Universitat Leipzig. Agrarwissenschaftliche Fakultat. Thuringen P. – 83.

20. Fisher C., Frangenberg A., Geissen V., Golisch G. Naturschutz in und mit der Landwirtschaft. Moglichkeiten und Grenzen beim Schutz von Edaphon und Flora (Blutenpflanzen) Institut fur Landwirttschaff und Umwelt. Helf /2. 2001. P. – 83.

21. Olaf Christen, Zita O’Halloran-Wietholtz Indikatoren Fur neine nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft. Institut fur Landwirttschaff und Umwelt. Helf /3. 2002. P. – 102.

22. Brunhild Gries. Abhandlungen aus dem Westfalischen Museum fur naturkunde, Munsrer. Zusammenstelling der Beitrage aus den Jahren 1930 bis 1982. Landschaftsxerband Westfalen-lippe Munster, 1983. P. – 23.

23. Simon L. Rote Liste der bestadsgefahrdeten Blattfusskrebse (Branchiopoda; ausgewahlte Gruppen) und Zehnfussigen Kreb se (Decapoda) in Rheinland-Pfalz. Druckerei Weil, Mainz-Finthen. 1990. P. – 15.

24. Kappen L. Ecosys Beitrage zur Okosystemforsschung Suppl. Bd.20, 1997.

25. Daumer K. Verband deutscher biologen ev. Landesverband bayern. Rubdbief Nr. 18. Munchen. 1993 P. – 96.

26. Ecological economics and sustainable forest management^ developing a trandisciplinary approach fort he Carpathian Mountains. Edited by I.P. Solovij, W.S. Keeton. – Lviv: Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Pres. 2009. – 432 p.

27. Hossner Jurgen, Spenle Marc, Stolz Annatte. Windows XP Home. Data Becker. Taschenbuch. 2001. – 352 p.

28. Збереження та відтворення біорізноманіття Горган. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю природного заповідника «Горгани» (м. Надвірна, листопад 2006 року). Ред. кол.: Шпільчак М.Б.(відп. ред.) та ін.. – Надвірна, 2006. – 288 с.

29. Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М. та ін. Природницй заповідник «Горгани». Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 6. – Київ: Фітосоціоцентр, 2006. – 400 с.

30. Гербут Ф.Ф. Карпатська лісова науково-дослідна станція. Історичний нарис науково-дослідної роботи за 1948-2005 рр. Мукачево. 2005. – 36 с.

31. Чернявський М.В., Шпільчак М.Б. природний заповідник «Горгани». Івано Франківськ: «Фоліат», 2007. - 32 с.

32. Jan Jarre und Kerstin Lanje (Hrsg.) Verbraucher und Landwirtschaft. Gemainsamkeiten, Konflikte, perspektiven, Rehburg-Loccum, 1 Auflage 2002. – 259 p.

33. Тимофієва О.О. Вибране: Поезія / передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Гражда, 2010. – 236 с.

34. Стиранівський О.А., Стиранівський Ю.О. Природоохоронні засади транспортного освоєння гірських лісових територій: Монографія. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. 208 с.

35. Soil Monitoring: early detection and surveying of soil contamination and degredation / edited by R. Schulin… (et at.). – Basel; Boston; Berlin: Birkhauser, 1993. – 364 p.

36. Dominique Remy. Auftraggeber fur die Herausgabe der Tuexenia-Beihefte. /. Im Auftrag der Floristischen Arbeitsgemeinschaft. Beihert Nr. 3. Giessen 2010. – 144 p.

37. Buchenwalder ihr schuty und ihre nutzung. / Stiftung Wald in Not. 1996. – 100 p.

38. Schubert Rudolf. Bioindikation in terrestrichen Okosystemen. Gustav Fischer verlag. Stuttgart. 1985. – 327 p.

39. Vor- und Hauptuntersuchung zur Einrichtung des Bodeninformationssystems des Landes Nordrhein – Westfalen (BIS NRW) / Abschlussberricht. Zusammenfassung der Ergebnisse. odeninformationssystem des Landes Nordrhein-Westfalen. 1992. – 23 p.

40. Botanik und Naturschutz in Hessen 12, Frankfurt am Main 2000. – 190 p.

41. Botanik und Naturschutz in Hessen 13, Frankfurt am Main 2001. – 146 p.

42. Die Grune Gentechnik. Fakten, Hintergrunde, Konsequenzen. Bestell-Nr. 5-3658. 2003. – 34 p.

43. Difenbacher H., Frank A., Teichert V., Wilhelmy S. Indikatoren nachhaltiger Entwicklung in Deutschland/ Ein alternatives Indikatorensystem zur nationalen Nachhatigkeitsstrategie. Fortschreibung 2008. – 109 p.

44. Holz / Ich, der Wald, bin mehr als Sie Denken. Erschrinugsjahr. 1994. – 30 p.

45. Bachmann L., Cruzada E., Wright S. Food Security and Farmer Empowerment / A study of the impacts of farmer-led sustainable agriculture in the Philippines. 2009. – 152 p.

46. Schuty des Wassers – weil wir es zum Leben brauchen. / Der Minister fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Nardrhein-Westfalen. Dusseldorf, Oktyober 1984. – 28 p.

Бібліотека інституту

27-08-2013, 23:07

 

Періодичні видання і збірники конференцій

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom 7. 1998.

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom 9.2000.

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom 12. 2004.

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom 11. – 2003.

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom 8. – 1999.

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom 4. – 1995.

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom 5. – 1996.

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom 3. – 1994.

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom 2. – 1993.

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom 15. – 2007. – 348

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom 10. – 2002.

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom 16(2 екз.)

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom 14.– 344 S.

o       Roczniki Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne. – Tom13. – 2005. – 372

o       Monografie Bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne – Tom 2.

o       Monografie bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne – Tom 3

o       Monografie bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne – Tom 4.

o       Monografie bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne Tom 5

o       Monografie bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne Tom 6. (2 екз.)

o       Monografie bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne Tom8.

o       Monografie bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne Tom11.

o       Monografie bieszczadzkie. Ustrzyki Dolne Tom 12

o       Sciezka dendrologiczno-historycyna “ Berehy Gorne„ Przewodnik. Uszyki Dolne 2005.

o       Sciezka dendrologiczno-historycyna “Rozsypaniec-Krzemien„Przewodnik. Uszyki Dolne 2003. (2 екз.)

o       Sciezka dendrologiczno-historycyna “Wielka Rawka„. Przewodnik. Uszyki Dolne 2002. (2 екз.).

o       Sciezka przyrodniczo-historycyna “W dolinie gornego sanu„. Przewodnik. Uszyki Dolne 2002.

o       Sciezka dendrologiczna “Suche rzeki - smerek„. Przewodnik. Uszyki Dolne 2002. (2 екз.).

o       Sciezka przyrodnicza “Polonina Carynska„. Przewodnik. Uszyki Dolne 2000.

o       Sciezka przyrodnicza “ustzyki Gorne.Szeroki Wierch„. Przewodnik. Uszyki Dolne 1999.

o       Sciezka przyrodnicza “ustzyki Gorne-Wolosate„. Przewodnik. Uszyki Dolne 1998. (2 екз.).

o       Sciezka przyrodnicza “Polonina Wetlinska„. Przewodnik. Uszyki Dolne 2001.

o       Landscape architecture and regional planing. Tuczno 2007. (4 екз.).

o       Landscape architecture and regional planing. Tuczno 2005.

o       Landscape architecture and regional planing. Tuczno 2006.

o       International students workshop. Tuczno 2003.

o       International conference. Tuczno 2008. (3 екз.).

o       VIIIth International workshop on landscape architecture and regional planning “Bees in the landscape” and international conference “Landscape conservation and bees or why the bees disappear from rural areas”. Tuczno, 2009. (6 екз.).

o       Basic and Applied Ecology. Volume 4. 2003. –No.2.

o       Basic and Applied Ecology. Volume 6. 2005. – No.1.

o       Basic and Applied Ecology. Volume 8. 2007. – No.6.

o       Basic and Applied Ecology. Volume 8. 2007. – No.3.

o       Basic and Applied Ecology. Volume 8. 2007. – No.2.

o       Basic and Applied Ecology. Volume 8. 2007. – No.1.

o       Basic and Applied Ecology. Volume 7. 2006. – No.6.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr. 11. – 1991.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr 12. – 1992.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.13 –. 1993.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.15. – 1995.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.16. – 1996.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.17. – 1997.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.18. – 1998.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.19. – 1999.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.20. – 2000.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.21. – 2001.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.22. – 2002.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.23. – 2003.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr24. – 2004.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.25. – 2005.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.26. – 2006.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.27. – 2007.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.28. – 2008.

o       Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Götingen. Nr.29. – 2009.

 

 

 

Біологія і натуралістичні видання

·         Vratislav Mayak. Zvirata celeho sveta.

·         Der Fischer Weltalmanach 2005.

·         Dr. Georg H.M. Krause und Dr. Bernhard Prinz. Experementelle Untersuchungen der LIS zur Aufklarund moglicher Ursachen der neuartigen Waldschaden. 1989.

·         Gunter Vogel, Hartmut Angermann. Taschenbuch der Biologie. Band I. Jena 1979. (2екз.).

·         Dr. H. van Haut und Dr. H. Stratmann. Farbtafelatlas uber Schwefeldioxid - Wirkungen an Pflanzen. Essen 1970.

·         Janina Borysiak. Struktura alluwialnej roslinnosci ladowej srodkowego I dolnego biegu Warty. Poznan, 1994.

·         Tomasz Winnicki, Bogdan Zemanek. Przyroda Bieszczadzkiego parku narodowego. 2003. (3 екз.).

·         Prirodovedni. Pracovnici v muzeach kosickeho kraja. Kosice, 2009.

·         Walter Larcher. Ökologie der Pflanzen.

·         Stanislaw Kucharzyk. Flora wiosenna lasow.

·         B. Köstner, M.Vogt, B. Van Saan-Klein. Agro-Gentechnik im ländlichen Raum.

·         High Tatras Slovakia. Magic summer.

·         Auf dem Weg zu. Fair gehandelten Kartoffeln. 1991.

·         Virgin forest. (5 екз.).

·         Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poynaniu.

·         Storchenwiesen und – weiden.

·         Catalogue of export potentional of transcarpathian enterprises.

·         Kellerwald & Edersee.

·         Der Fisher Weltalmanach 2006 Zahlen, Daten, Fakten. – 799 S.

·         Wildschwein - bestände mit Zukunft.

 

Інше

·        Polska w Unii Europejskej. Od A do Z.

·        Luftgualität in Nordrhein-Westfalen. Temes. Jahresberichte 1992, 1993 und 1994.Essen 1995. (4 екз.).

·        Handbuch Lokale Agenda 21.

·        Las polski. 10/2006.

·        Lasy i zasoby orzyrody Powiatu Stupeckiego.

·        Regionalna dyrekcja lasow panstwowych w Krakowie.

·        Vinum primatis.

·        Uwaga – lawiny! Ungarisches Museum für Umweltschutz und Wasserwirtschaft.

·        Lasy w Polsce. 2005.

·        Kraków. Europejskie miasto kultury.

·        Jaso? ?ervenooký.

·        Blessed Theodore Romzha Greek-catholie theological Academy of Uzhgorod.

·        Modellhafte Sanierung der Martinikirche Halberstadt.

·        The Auschwitz Birkenau Memorial and Muzeum.

·        Konstantin Nikolakopoulos (Hg.) Benedikt XVI und die Orthodoxe Kirche. Bestandsaufnahmen, Erwartungen, Perspektiven, 2010.

·        Libreria Editrice Vaticana hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bichofskonfereny.- Bonn 2009. − 120 S.

·        Entwicklung braucht Vielfalt Mensch natürliche Ressourcen und internationale Zusammenarbeit Anregungen aus Ländern des Südens. – 88. S.

·        Gemeinsame texte 18 |Neuorientierung für eine nachhaltige Landwirtschaft.

·        Renaissance der Sozialen Marktwirtschaft – Hoffnungszeichen für eine gerechtere Welt Dokumentacion des 42. Hirschberg-Forums 2010 auf Schloss Hirschberg, Beilngries.

·        Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Bonn. – 104 S.

·        For a future founded on solidarity and justice, Bon. –87 S.

·        Edukacja katolicka: szanse i zagro?enia. Wy?sza Szko?a kultury Spo?ecznej i Medialnej. Toru? 2009. – 200.

·        Marguerite A. Peeters globalizacja zachodnej rewolucji kulturowej. Wudawnictwo Sióstr Loretanek. Warszawa 2010. – 263 S.

·        Mahlzeit Nahrung für alle.

·        Die Erd-Charta.

·        Schöpfungsverantwortung wahrnehmen – jetzt handeln! November 2008.

·        Proceedings of the Eighth Biennial Southern Silvicultural Research conference. Alabama November 1-3, 1994.

Наступна сторінка

 

Бібліотека інституту

17-05-2012, 11:06

 

Кліматичні зміни 

·  Stefan Rahmstorf, Hans Joachim Schellnhuber: Der Klimawandel, Diagnoze, Prognoze, Thrapie, 2007.

·  Schöpfungverantwortug wahrnehmen – jetzt handeln! Für einen nationalen und internationalen Klimaschutz 2007

·  Felix Ekardt unter Mitarbeit von Christian Heitmann und Bettina Henning: Soziale Gerechtigkeit in der Klimapolitik 2010.-112 S.

·  Klima im Wandel.

·  Der Klimawandel: Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerichtigkeit. September 2006 

 

 

Збереження енергії. Відновлювальна енергетика

o       Energie effizient. Wie Industrie und Gewerbe Energie sparen können.

o       Die Energiesparschule. Lernziel: Umweltbewusst handeln.

o       Innovationen für die Umvelt. Kirchengemeinden für die Sonnenenergie.

o       Innovationen für die Umvelt. Kirchendachsanierung und Fledermausschutz.

o       Energie pro t?eti tisiciseti.

o       Bio–Diesel. Der nachwachsende Kraftstoff.

o       Green connections – neue Energien gegen den Strom.

o       Energetische Nutzung von Getreidekörnern und Halmgutverbrennung.

o       Energie aus Biomasse – Stand und Perspektiven für Deutschland.

o       Strom aus Biomasse.

o       Emscher-Lippe: Kompetenzregion für Zukunftsenergien.

o       Niederalteicher Beiträge Nr.8. Gemeinden starten die Energiewende.


Екологія, охорона природи, сталий розвиток

o       Ochorona Bioró?norodno?ci w Polsce, 2009.

o       Responsabilità per il Creato in Europa, Padova, Italy 2007.

o       Our responsibility for the created World, Budapest, 2009. – 115 S.

o       Jetzt die Zukunft gestalten! Wien-Würzburg, 2010. – 390 S.

o       Menschen und Umwelt: eine komplexe Beziehung als interdisziplinäre Herausforderung, Barbara Köstner, Markus Vogt. – Dettelbach: Röll, 1996.

o       Der Mensch: sein eigener Schöpfer? 2001.

o       Gerechter Friede. September 2000.

o       Markus Vogt. Prinzip Nachhaltigkeit: Ethishe Fragen im interdisziplinän Diskurs- München – 2009.

o       Markus Vogt. Prinzip Nachhaltigkeit − München – 2009.

o       Markus Vogt. Der Zukunft Heimat geben – Pfarrgemeinden im Agenda − 21-Prozess.

o       Markus Vogt, Frank Uekötter, Mike Davis. Prinzip Nachhaltigkeit: Ethische Fragen im interdisziplinären Diskurs. (2 екз.).

o       Albert Pilar; Otto Usak. Atlas rostlin.

o       Fleischer-Schütz. Pestovani kaktusu. Praha, 1973.

o       Dissertation. Schwermetalle in Wäldern in der Umgebung der Bleihütte Braubach. Universität Trier 1995.

o       Willy Werner. Reaktion zweier Grünland-Ökosysteme auf chemische Belastung durch ausgewählte Umweltchemikalien. Trier, 1993.

o       Cultural heritage and sustainable forest management: the role of traditional knowledge. Volume 1.

o       Jan Rylke, Jan Szyszko. Sciezki dydaktyczne. Warszawa, 2002.

o       Neuorientierung fur eine nachhaltige Landwirtschaft. Ein Diskussionsbeitrag zur Lage der Landwirtschaft. (4 екз.).

o       Wieslaw Siarzewski. Zakopane, 2005. Tatrzanski Park Narodowy.

o       Mgr. Leonard Ambroz, RNDr. Jan Lacika, CSc, Mgr. Kliment Ondrejka, Doc.RnDr. Dana Subova, Chranene krajinne oblasti Slovenska. Natura 2000.

o       Mgr. Leonard Ambroz, RNDr. Jan Lacika, CSc, Mgr. Kliment Ondrejka, Doc.RnDr. Dana Subova Narodne parky Slovenska. Natura 2000.

o       Umwelt-bildung. Vor neuen Herausforderungen oder “megaout”.

o       Nauka wobec zagrozen spodowiska przyrodniczego. Torun 2008.

o       Umweltbildung für Kinder, Schüler und Jugendliche. Osnabrück, 2000.

o       Wasser. Intelligent nutzen − nachhaltig schutzen.

o       Focus on Environment. International activities of the DBU.

o       Neue Chancen für Landwirtschaft und Umwelt. Osnabrück, 2000.

o       Ochrona bioroznorodnosci w Polsce.

o       Sprava o stave zivotneho prostredia slovenskej republiky v roku 2004.

o       Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Jahresbericht 2005. (2 екз.).

o       Naturschutz. Förderbeispiele der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

o       Deutscher Umweltpreis 2006.

o       FasziNatur – Natur entdecken. Wanderausstellung.

o       Markus Vogt, Frank Uekötter, Mike Davis. Prinzip nachhaltigkeit: Ethische Fragen im interdisziplinären Diskurs.

o       Archives of Nature Conservation and Landscape Research. Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung.

o       Wasser für Menschen, Wasser für Leben. Zusammenfassung.

o       Beatrice van Saan-Klein, Marta Wachowiak. Vielfalt als Gewinn. Kirchengemeinden und Biodiversität. 2008.

o       Jörg Menke. Die Vielfalt der Schöofung feiern. 2008.

o       Das Soziale neu denken. 12.Dezember 2003.

o       Vielfalt verstehen. 2009. (2 екз.).

o       Popularny plan ochrony bieszczadzkiego parku narodowego. Ustrzyki Dolne, 2005.

o       Tagungsband. 21. Oktober 2002. Karlsruhe.

o       Protection plan of the bieszczady national park. Ustrzyki Dolne, 2005.

o       Kajetan Perzanowski and Roman Gula. Initiation of the transboundary network for monitoring the population status of ungulates along Polish-Slovak-Ukrainian Carpathians.

o       Nationalpark. Wildpark Edersee.

o       Wilhelm Kulke. Hinweise zur kulturgeschichtlichen Entwicklung der Westkarpaten und der Bukowina.

o       Andrej Klocek. Panstwowa administracja oraz gospodarka lesna w wybranych krajach.

o       Danica Fazekasova, Peter Manko. Ekologicke dni. Stara Lesna 2009.

o       Arbeitsreis Biozonologie. Gesellschaft für Örologie. Freiburg, 1988.

o       Naturschutz und Denkmalschutz.

o       Rozenberger Michael: schöpfungsethishe Weichenstellungen im konciliaren Prozeβ der Jahre 1987-89 / Michael Rozenberger. – Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 2001.

o       Faszination wildnis im Nationalpark.

o       Brennholz aus unzeren Wädern: wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll.

o       All-ukrainian Ecological Leaque. Act together to the benefit of Ukraine, for the beauty of environment!

o       Jahr der Naturparke 2006.

o       Faszination Wildnis im Nationalpark.

o       Die Rotbuche.

o       Wir und die Natur – Naturverständnis im Strom der Zeit. Festschrift zum 25 jährigen Bestehen der Bayerischen Akadenie für Naturschutz und Landschaftspflege. 2001.–172S.

o       Zentrum für Umwelt und Kultur Benediktbeuern, München 2000 − 80 S.

o       Umweltgutachten, 1994. – 377 S.

o       „Nachhaltigkeit 2000 – tragfähiges Leitbild für die Zukunft?“/ Internationale Sommerakademie St. Marienthal.– Bramsche: Rasch, 1996. – 309 S.

o       Benediktbeurer Gespräche der Allianz Umweltstiftung 1997 − 2001. − 296 S.

o       P. und A. H. Hüttermann // Am Anfang war die Ökologie Naturverständnis im Alten Testament. – München2002. – 189 S.

o       Ein Praxisbuch zum Mehr-Wert nachhaltiger Landwirtschaft. – 168 S.

o       Markus Vogt, Matthias Sellmann. Handeln für die Zukunft der Schöpfung. Bausteine für die Bildung zur gleichnamigen Schrift der Komission VI der Deutschen Bischofskonferenz, Hamm 1999. – 192 S.

o       Wolfram Mauser. Wie lange reicht die Ressource Wasser? Bonn, 2007. – 247 S.

o       „Umwelt und Arbeit – Innovationen als Motor des Strukturwandels“. – Bramsche: Rasch, 1997. – 272 S.

o       Markus Vogt, Hans-Joachim Döring, Hans Diefenbacher Nachhaltigkeitals ethische Herausforderung, Eine ökumenische Lesemappe. – 192 S.

o       Конвенція ЕСПО: транскордонна оцінка впливу на навколишнє середовище. Практичний посібник для громадян та НУО. Грудень 2010. Bielefelder Ökologische Beiträge Band 1. – 1985.

o       Zur Sociologie und Synoekologie der Buchen- und Buchenmischwälder der nordwestdeutschen mittelgebirde. – 179 S.

o       Von Natur aus nachhaltig – landwirtschaft und Artenvielfalt.

o       Department stadt- und Umweltsoziologie 14/2005 – Juni 2005.

o       Naturschutzzentrum Nordrhei-Westfalen „Natur aus zweiter Hand – dargestellt an Abgrabungen und Aufschüttungen“.

o       Bundesministerium für Umvelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Umvelt. Nr. 5/2001.

o       Bundesministerium für Umvelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Umvelt. Nr. 6/2001.

o       Global denken – lokal handeln.

o       „Heizen mit Holz dem Wald Zulieb“.

o       Wärme aus Biomasse... für Stadt und Land.

o       Stoffe aus der Natur. Neue Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen.

o       Ökologiescher landbau – Grundlagen und Praxis.

o       Umveltfreundlich und intelligent.

o       Robert P. Schultz. Loblolly Pine The Ecology and Culture of Loblolly pine (Pinus taeda L.).

o       Waldsterben. Band 1.

o       Landesanstalt für Ökologie Landschaftsentwicklung und Forstplanung Nordrhein-Westfalen. Mitteilungen.

o       Veranstaltungskalender 2011. Nationalpark Kellerwald-Edersee.

Публыкації на тему християнства та екології в світових журналах

2-06-2017, 23:54

1. Jávor Benedeka kereszténység ökológiai küldetése // Iustum Aequum Salutare II. 2006/1–2. · 45–52.

  http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/200612sz/2006_1-2_2acta6.pdf

Вибрані розділи християнської літератури, в яких розвинена тематика Відповідальності за створіння

28-02-2015, 23:55

 

Автор книги Боб Моффіт - відомий в десятках країн світу християнський служитель. Близько тридцяти років тому, допомагаючи невеликій сім'ї, в бідному містечку Гондурасу, Боб отримав Боже одкровення, яке полягало в одному питанні: що б сталося з вами і вашим містом, якби його мером був Ісус Христос? З тих пір це одкровення змінило життя тисяч християн і перетворило сотні церков по всьому світу.

Якщо ви християнин, спраглий великих відкриттів і змін не тільки у своєму житті, але і в житті вашого міста, - ця книга надихне й допоможе вам побачити нові можливості до здійснення ваших бажань і виконанню Божої волі на землі, як і на небі.

 

В 4 главі книги та в деяких інших розділах автор розвиває теоретичні і практичні аспекти теології створіння, Відповідальності за створіння Боже - природу.

 

Глава 4. Великий замисел Бога.

 

 

 

 

 

 

Автор - Пол Девід Тріпп

 

Прекрасний будинок, створений Богом, внаслідок гріха піддався руйнуванню. Невтішна звістка в тому, що ми з вами живемо саме в той час, коли процес відновлення йде повним ходом. Блага звістка в тому, що божественний Будівельник не опустить, поки все в Його домі не буде повністю відновлено та оновлено. Прийде день, коли ви навіки оселитеся і житимете в будинку, який буде повністю відновлений. Але зараз ви покликані жити збагачуючись у світі і радості в цьому місці, яке, як не сумно, пошкоджено гріхом. Тут також живе Еммануїл, і Він трудиться, щоб повернути Своєму дому колишню красу.

Роздыли: "Життя в зруйнованому світі" і "Дуже багато підлягає відновленню"

http://www.ie-rs.org/454-kniga-razrushennyy-dom.html

Відеоматеріали

20-05-2012, 22:59

      1.  Bieszczadzki Park Narodowy;
      2.  Wirtualne Tatry;
      3.  Transcarpathia/Закарпаття, диск 1-2;
      4.  Roche genetics.
      5. Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae ( CCEE), 2007 ( 4 екз.)
      6.  Збірник. І конференція, червень 2007.
      7.  Конференція, травень 2008.
      8. Kirchliche Beiträge zu einer nachhaltigen Landwirtschaft, März 2004
      9.  Dziedzictwo przyrodnicze Warszawy, praca zbiorowa. 2006.
      10. Vysokoškolský folklórny súbor TORYSA akademiké teleso Prešovskej University v Prešove «A mi, Torisani…», 2007.
      11.  Cesty ?eské rozvojové spolupráce – SRBSKO, 2007.
      12. Szko?a G?owna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warsaw Agricultural University Poland. Film documentalny 2004.
      13. Українсько-польский екологічний форум 2007. Фото Костянтин Чавага.
      14.  Файли з зоологічного музею CD.
      15.  DBU, 2006 ( 2 екз.).
      16.  The National fund for Environmental Protection and Water Management «For a Green and Clean Poland», 2004
      17.  Warsaw Agricultural University. Szko?a G?owna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
      18. Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae ( CCEE) «Responsibility for creation in ecumenical and inter-religious dialogue». Natur, Belgium from 3-6 June 2004.
      19.  Poznaj prawdziwe Bieszczady. Bieszczadski Park Narodowy
      20.  10 rocznica wizyty ojca ?wi?ntego Jana Paw?a II w sejmie i senacie 1999-2009.
      21.  KLIKSmich Stuttgart. Klima wie noch nie!
      22.  Virtual Physiology Showcase.
      23.  Topographical anatomy of the human CNS.
      24.  Anatomy trainer.
      25.  Interaktiver Wanderführer durch den Naturpark Kellerwald-Edresse.
      26.  AUF DER WEG DER DRITTEN EUROPÄISCHEN ÖKUMENISCHEN VERSAMMLUNG 2006- 2007.
      27.  Lebensräume unseres Planeten: Wälder.
      28.  Nachhaltiger Filmblick.
      29.  Grünes Oval. Eine virtuelle Reise durch Naturräume und Schutzprojekte in Deutschland.
      30.  Ökodata – die Datenbank für kirсhliche Umweltarbeit.
      31.  Analisis of the Tisa River Basin – 2007.

 

Новонадходження

      Drzewa podkarpatskich lesov: Folm i Prezentacja multimedialna (2CD)