Наші видання і публікації
Наші видання і публікації

 

 

 НАШІ ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

 

Робочі матеріали тренінгів

 

 Увазі читачів пропонуються робочі матеріали тренінгів, які розроблялись на основі західного вітчизняного досвіду та адресовані як жителям місцевих територіальних громад, так і членам місцевих релігійних спільнот, що є впливовими на Закарпатті. Досвід як повсякденної екологічної поведінки, сукупної господарської діяльності на засадах сталого розвитку - зеленого туризму, та врешті решт - спільні громадські та християнські цінності захисту природи - відповідальності за Творіння є основою цих матеріалів. Фрагменти текстів, приклади діяльності громад, робочі завдання та матеріали цих дискусій - усім цим можуть скористатися всі бажаючі - ативісти, підприємці, священники, лідери парафіяльних рад, представники місцевого самоуправліннятта просто небайдужі до збереження довкілля.

УДК 502.211(477.87-751.2):[352::061]]-044.332

 Р58

Автори: Олександр Коваль, Богдан Мотузенко / Під загальною редакцією Олександра Бокотея в рамках проекту NABU (Союз охорони природи Німеччини) «Адаптація місцевих громад до розширення національних парків Закарпаття спільними зусиллями Церков та громадських організацій» за підтримки МЗС Німеччини (АА) Керівник проекту – Борис Тіхоміров, Ужгород – 2019.-89 с.

ISBN 978-966-8269-40-0

 

Завантажити оригінал-файл: 


 

Переваги національних парків: Успішні приклади діяльності громад на території національних парків (методичні рекомендації та матеріали) 

У посібнику представлені рекомендації по адаптації до нових умов природокористування в яких опинились місцеві громади на розширених в 2019 році територіх Синевирського, Ужанського національних природних парків та Національного природного парку "Зачарований край" шляхом розвитку сталого туризму в регіоні.

Посібник враховує німецький і загальноєвропейський досвід, спирається на реальні та потенційні кейси з українських умов та розглядає можливості адаптації крізь призму сталого туризму, який є однією з перспективних галузей для розвитку Закарпаття та місцевих громад. Принципи сталого туризму, які гармонійно поєднують рекреаційну, оздоровчу та просвітницьку функцію туризму з одного боку, а з іншого - можливості економічного розвитку та піклування про природу, розглядаються в посібнику як ключові. Вони є головним чинником забезпечення сталого природокористування місцевими громадами на територіях ПЗФ. Посібник розрахований на широке коло громадських та екологічних активістів, державних чиновників, пердставників органів місцевого самоврядування, малого та середнього бізнесу, ініціативних місцевих жителів та всіх людей доброї волі.

УДК 502.211(477.87-751.2):352]-044.332]]:338.485

К90

Переваги національних парків: Успішні приклади діяльності громад на території національних парків: Методичні рекомендації та матеріали, Ужгород, Видавництво "Карпатська Вежа", 2019. - 123 с.

ISBN 978-966-8269-47-9

 

https://ircef.org/

 

 

Завантажити оригінал-файл:

 

 

 

Розмальовка для дітей " Захисти клімат"

В рамках проекту «Альянс релігійних і громадських організацій за захистклімату Східної Європи», який реалізується за підтримки Міністерства Іноземнихсправ Німеччини опублікована книга-розмальовка “Зміни клімату”. Її завданням є донести но найменшого покоління сучасних дітей дуже важливе повідомлення, щоб діти мали розуміння, що слід як протидіяти змінам клімату так і адаптуватись до них .

Ужгород - 2018. - 20 ст.

 

 

Optimisation of Nature monitoring in Protected areas of the Carpatians

This publication present the principles of keeping "Chronicles of Nature" in reserves and national parks po Ukraine and Russia - a form of monitoring reserch;method and particularitis of recording results of primary phenological and other observations for a substantial supplementation of the centralized databas; method pf performing observations of the most accessible natural objects(mostly zoologicall), which is traditionally carried out by employees of reservs forest service in the Estern Carpathians.

The book is intended for specialists of reserve manegment and studies, but may also be useful for forester of non-protected areas, natur conservationists of various ranks, students majoring in biology, geography, game manegment, or forestry, and amateur naturalists.

ББК 28.59(4УКР)Л78

УДК 502.7:59. 002(477-924.52)

Alexey Lugovoy, Alexandr Bokotey. Optimisation of Nature monitoring in Protected areas of the Carpatians / by the editor Rene Matlovich. "Karpats`ka Vezha", Uzhhorod - 2010.

ISBN 966-15-93-40-8


Це зобÑ?аженнÑ? маÑ? поÑ?ожнÑ?й аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ? alt; Ñ?м'Ñ? Ñ?айлÑ? %D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%AB-%D0%9F%D0%9E-%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%AB%D0%9C%D0%98-%D0%98-%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%9C%D0%98-%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%982.jpgМеры по защите климата религиозными и территориальными общинами (методические рекомандации и материалы)

В настоящеи пособии представлены основы деятельности по защите климата, адресованные активистам религиозных общин, священнкам, учасника НПО и екологических движений для организации совместной работы по ответственности за Творение на уровне местных общин. Пособие обобщает западный опыт участия Церкви в защите климата, адаптируя его к отчественным условиям. Проиродоохранная, богословская и експертная аргументация сопровождается описанием возможных путей методов успешной организации действий по защите климата которые доступны обычным людям в повседневной жизни. Пособие содержит в себе примеры прикладной природоохранной работы и рекомендации по кооперации местных общин для релизации принципов массовго екологическог просвещения и деятельности.

УДК 27:[502.171:551.58]](072)

В64

Меры по защите климата религиозными и территориальными общинами: Методические рекомендации и материалы, Ужгород, Издательство " Карпатська Вежа", 2018, 93 с.

ISBN:978-966-8269-47-2

http://pen-poetria.mozello.com/poezja-proza/okrem-publkac-prozi/

Ответственность за Творение и защита климата Восточной Европы

В сборнике представлены лучшие работы участников Международного Конкурса" Ответственность за Творение и защита климата Восточный Европы", проведённого в Украине, Молдове и Беларуси с целью сохранения и распространения сознательной христианской ответственности за созданный Богом мир. В творческих работах участники отразили и передали своё отношение к природе, а также личную готовность способствовать сохранению климата и жизнедеятельности родного края. Сборник предназначен душепастырям,катехизаторам, учетилям христианськой екологической етики, екологам, всем, кто с истиной христианськой верой желает способствовать всемирной защите Творения.

УДК 27:502/504](045)

 Q-80

 Ответственность за Творение и защита климата Восточной Европы: Сборник работ международного Конкурса, Ужгород - Тбилис - Минск - Кишинёв - 2018, Издательство"Карпатська Вежа", 2018, 148 стр.

 ISBN:978-966-8269-44-8.

Скачати файл: https://ircef.org/wp-content/uploads/2019/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf

 

Сборник молитв за сохранение окружающей среды византийсько_словианського обриада В карпаторусском варианте  

У виданні зроблено спробу зібрати частину молитов, псалмів, біблійних і літургійних текстів, молебнів візантійсько-слов'янського обряду, по відповідальності за Боже Творіння. Вважаємо, що ці духовні тексти будуть корисні для розвитку християнського екологічної свідомості і громадського руху за охорону навколишнього середовища. Віримо, що екологічний молитовник допоможе людям доброї волі на шляху відповідальності за Творіння.

УДК:243:504:291.37
ББК:86.372.11-3-503.1
С23
Сборник молитв за сохранение окружающей среды византийсько_словианського обриада  (карпаторусский вариант). - Ужгород, 2016. "Карпатська вежа", -116 с.
ISBN 978-966-8869-41-9

  Правослвавное экологическое богословие и охрана окружающей среды

 Призначено богословам різних конфесій, викладачам і студентам духовних навчальних закладів, душпастирям, катехетам і викладачам християнської етики, а також всім, хто цікавиться питаннями природоохоронної місії Церкви і хто прагне глибше пізнати і здійснити своє покликання – бути добрим пастирем і садівником створеного Богом світу.

УДК:281:9:215:504:37.03

ББК:86.372/121
П68
Правослвавно экологическое богословие и охрана окружающей среды.Сост. А. Бокотей, М. Биланич под ред. Рене Матловича. - Ужгород, 2016. " Карпатська Вежа", - 76 с.
ISBN 978-966-8869-41-1 

                               

  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 14-17 червня 2007 

Обкладинка матеріалів семінаруЦерква і навколишнє середовище: Європейський досвід та українські перспективи

 Наведено матеріали унікальної екуменічної конференції по збереженню навколишнього середовища. Представлений як вітчизняний так і закордонний досвід позитивних напрацювань і зрушень в роботі по покращенню стану навколишнього середовища Церквою і в Церкві. Для екологів, працівників церковних і природоохоронних установ, помічників єпископів з енвайронментальних питань, активістів НГО, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та людей доброї волі. Є унікальна можливість придбати один із останніх примірників в єдиному інтернет-магазині інтелектуалної літератури в Україні "Архе".

 УДК 26/28:502.3(063)

 ББК ЭС-6л(о)

 Ц44

Церква і навколишнє середовище: Європейський досвід та українські перспективи. Матеріали міжнародної   конференції 14-17 червня, Ужгород 2007.- С.4-5.

ISBN978-966-96888-0-4

Режим доступу: http://arhe.com.ua/product/cerkva-navkolishn-seredovishe-vropejskij-dosvd-ta-ukransk-perspektivi/

 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 7- 9 грудня, 2007 року

Відповідальність за Створіння і сталий розвиток у Центральній і Східній Європі: досвід Польщі і України

 Збірка матеріалів міжнародної науково-практичної екуменічної конференції, ініційована римсько-католицькими єпископськими конференціями України і Польщі. Порушено низку актуальних і надзвичайно важливих питань сьогодення, пов’язаних із відповідальністю за створіння і сталим (екологічно збалансованим) розвитком у центрально- та східноєвропейському регіонах. Наведено приклади з європейських досягнень Церкви у напрямку збереження створіння. Учасники конференції обговорили можливі шляхи реалізації плідної співпраці різних конфесій з суспільними рухами та інституціями для запобігання глобальній екологічній кризі. Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широких верств церковної і світської громадськості.

УДК:26/28:502.3

В42

Відповідальність за Створіння і сталий розвиток у Центральній і Східній Європі: досвід Польщі і України: матеріали