Повені та засухи "Дві проблеми одне рішення"

Повені та засухи Дві проблеми одне рішення /Документальний фільм

13-05-2013, 20:14

 

 

     Документальний фільм про зв’язок повеней з утрамбованими траншеями, які утворились після періодичного трелювання зрубаних дерев за допомогою тракторної техніки. Ущільнений грунт не має можливості затримувати воду, і тому після дощів та танення снігу вода швидко стікає в русла річок, спричиняючи або посилюючи повені.

      Автор фільму, Штефан Вальо, також пов’язує з ущільненням грунту на схилах гір посилення посух та порушення якості грунтів взагалі (оскільки вода також вимиває родючий шар в річки, моря та зрештою в океан).
    Автор не тільки дослідив причини повеней та посух, а й пропонує реальні способи вирішення проблеми.

 

 

 

Изменение климата, причины и контрмеры

 

 

Climate change, causes and countermeasures

 

 

 

    A documentary film about the connection between flood and tamped trenches that had emerged after the periodic logging of trees felled by tractor equipment . Compacted soil is unable to retain water , so after rain and snow melt water quickly drains into rivers , causing or exacerbating flooding.      

 

     Author, Stefan Walyo, also connects with soil compaction on the slopes increasing of drought and soil quality violations in general (as well as water washes away the fertile layer in river , sea and eventually into the ocean ).    

 

 

The author not only explored causes of floods and droughts , but also offers real solutions to the problem.

 


Klimawandel, Ursachen und Gegenmaßnahmen

 

 

 


Le changement climatique, les causes et contre-mesures

 

 

 


El cambio climático, causas y contramedidas

 

 

 

 

Zmena klímy, prí?iny a protiopatrení