Звернення (скорочений варіант) УЧАСНИКАМ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІЗ ПРОБЛЕМ КЛІМАТУ
Звернення (скорочений варіант) УЧАСНИКАМ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІЗ ПРОБЛЕМ КЛІМАТУ

Звернення (скорочений варіант)  

УЧАСНИКАМ  МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІЗ ПРОБЛЕМ КЛІМАТУ,
Ко
пенгаген, грудень 2009 р.

 

 

   Християнська релігійна громадськість стривожена постійно зростаючим втручанням індустріальної цивілізації в процеси даної нам Богом природи, що вже  сьогодні призвело до змін клімату  Землі й загрожує в майбутньому  загибеллю всього живого на нашій планеті. Ми не є противниками наукового й індустріального прогресу людства, але вважаємо, що  він повинні ґрунтуватися на принципах розумного самообмеження в процесі використання благ природи, на  відмові від   бездумної пропаганди й реклами  різного роду промислових "новинок",  кінцевою метою яких  є примітивне   одержання наживи. 

       Розглядаючи на конференції питання, що стосуються проблеми,  як позбавити людство від загрози, викликаної антропогенними  змінами  клімату Землі, недостатньо обговорювати й вирішувати  аспекти оптимізації й екологізації промислового виробництва, транспорту, економічних і політичних  зусиль країн і континентів. Істотний акцент слід зробити на  питаннях морального перевиховання  людей, і особливо,  командирів  та організаторів виробництва товарів споживання.  А це, у свою чергу, вимагає суттєвих змін основ  освіти  й виховання  людей з дитинства, що мають ґрунтуватися не тільки на засвоєнні  мінливих  наукових знань і вмінь  в межах  матеріального світу, економічних постулатах, але й на вічних  духовних принципах єднання людського роду із  природою.

       У  процесі формування мислення  людини найближчого майбутнього важливою роль може й повинна відігравати релігія. Залежно від  конкретних умов, це може бути християнство, мусульманство, буддизм – у цьому контексті проблема полягає  не в релігійних  течіях чи конфесіях. Важливий сам принцип духовного відродження людей, виховання  в них любові до природи й до свого ближнього. Тому  релігійні структури, що активно  заохочують  до процесу виховання молодь (та й  людей у цілому),  можуть зіграти значну позитивну роль у досягненні  поставленого перед копенгагенською конференцією  завдання.

 

Єпископ Мукачівської діоцезії Антал Майнек  

Комісія з екології та мігрантів Римсько-Католицької конференції єпископів України